foto1
Pomoc społeczna
foto1
Świadczenia rodzinne
foto1
Usługi opiekuńcze
foto1
Fundusz alimentacyjny
foto1
Stypendia socjalne
tel. 81 822 10 31
.

OPS Dzierzkowice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach - woj. lubelskie

Informacja

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych informujemy,
że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach
jest Pani Joanna RYCAJ
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-------------------


INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH,
KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERZKOWICACH


Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Dnia 10 maja 2018 r. także Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ochronie danych osobowych.

Przywołane przepisy wprowadzają wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie nakazują one poinformowanie zapewnienie informacji w zakresie wszelkich operacji na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów. Dlatego wypełniając zadania, wynikające z art. 13 ww. Rozporządzenia, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach, z siedzibą - Terpentyna 170, 23-251 Dzierzkowice tel/fax: 81 822 10 31 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak się z nami kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pani Joanna RYCAJ– e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 575 001 799

Jak weszliśmy w posiadanie danych osobowych?

Jako jednostka administracji publicznej posiadamy dane osobowe w związku z realizacją obowiązków prawnych, a w szczególności: spraw pomocy społecznej oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych, w związku z czym zostały one wytworzone w toku czynności dokonywanych przez osoby fizyczne. W określonych sytuacjach mogła to być również korespondencja kierowana od osób fizycznych, która w związku określonymi czynnościami skutkowała przysporzeniem danych osobowych administratorowi.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez administratora?

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), który stanowi, że „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.

Cel przetwarzania uzależniony jest od kontekstu prawnego. Będą to m.in. sprawy świadczeń, pomocy społecznej, postępowań alimentacyjnych oraz stypendiów, a zatem dotyczące tych obszarów, które wynikają z realizowanych przez OPS w DZIERZKOWICACH spraw, które nakładają przepisy.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

Każdy, kogo dane osobowe przetwarza administrator ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy ma także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Administrator może udostępniać dane osobowe, które znajdują się w jego zbiorach organom administracji publicznej, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jak również instytucjom, które wykażą w tym celu interes prawny.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej określony został w załączniku do Zarządzenia nr 6/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Jednolitego rzeczowego wykazu akt” dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy a tym samym okres przechowywania uzależniony jest od załatwianej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.

Czy administrator przekazuje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dotychczasowa praktyka wskazuje, że nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy administrator przetwarza dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa osób, których one dotyczą?

Administrator nie przetwarza danych w powyższy sposób.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach
Ewa MORSKA

Copyright © 2022 OPS Dzierzkowice