foto1
Pomoc społeczna
foto1
Świadczenia rodzinne
foto1
Usługi opiekuńcze
foto1
Fundusz alimentacyjny
foto1
Stypendia socjalne
tel. 81 822 10 31
.

OPS Dzierzkowice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach - woj. lubelskie

Statut

 

STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Dzierzkowicach
-------------------------------------------
Załącznik do Uchwały Nr XIV/77 /2016
Rady Gminy w Dzierzkowicach
z dnia 12 maja 2016 r.

 

Treść dokumentu w wersji pdf -----------> TUTAJ!

Copyright © 2023 OPS Dzierzkowice